Book online

Hvad er hypnoterapi?

Hypnoterapi er er en effektiv terapeutisk behandlingsform, hvor du får mulighed for at komme i kontakt med din underbevidsthed og ”omprogrammere” dine mønstre og tanker der ikke føles gode for dig som skabes af dit bevidste sind igennem dårlige erfaringer i livet – og dermed får mulighed for at få det bedre. 

Hypnoterapi er en form for hypnose som der ofte er mange myter forbundet med. F.eks det foregår på måder som i underholdningsshows, som du måske kender fra TV eller film som får os til at opfatte hypnose som noget mytisk og gør os skeptiske. Det er synd, da det er en veldokumenteret behandlingsmetode. Af samme grund bruger også mange læger hypnoterapi som supplement eller alternativ til medicinsk behandling.

Hvorfor virker hypnoterapi så godt?

Fordi med det bevidste sind har vi evnen til at tænke logisk og analytisk. Men vores bevidste sind har begrænset hukommelse, for vi kan kun tænke på cirka syv informationsdele på én gang. Det ubevidste sind kan til gengæld fokusere på 4,5 millioner informationer på samme tid og er vores biologiske harddisk. Her lagres alt, vi har set, hørt, smagt, duftet og fornemmet fra det øjeblik, vi blev skabt. Det betyder dermed også, at positive ressourcefulde oplevelser, hvor vi virkelig har følt os glade og trygge, findes her og kan derfor bruges til alle alle former for ønskede forandringsprocesser. Forskning viser også, at det har god effekt ved en lang række fysiske lidelser og psykiske problemer.

Vi bliver påvirket af vores egne tanker, disse tanker kommer igennem oplevelser fra livet, sammen med, eller uden andre mennesker. Vores bevidste sind danner en indre forestilling i form af indre billeder, lyde, dufte eller kropsfornemmelser. Disse forestillinger påvirker vores sindstilstand, som igen indvirker på vores følelser, der igen påvirker vores fysiologi og skaber en skaber en bestemt adfærd, nogle gange en uhensigtsmæssig adfærd for os. Vi kan derfor også bruge vores forestillingsevne om noget positivt til at aktivere en anden ønsket adfærd. Det er så her hypnose kommer ind i billedet.

Hvordan foregår det?

Under hypnoterapi sidder eller ligger du afslappet med lukkede øjne – og efter behandlingen vil du kunne huske alt. Under hypnosen vil jeg arbejde med dine tankemønstre og din adfærd ved at give dig positive udsagn og forslag til mere hensigtsmæssige måder at håndtere problemer og bekymringer på i fremtiden.

Under hypnosen bliver man ’programmeret’ til at nå målet ved hjælp af de ressourcer, der bliver fundet i det ubevidste. Jeg vil give forskellige instruktioner til det ubevidste sind, der ændrer gamle mønstre til mere konstruktive tanker og en mere hensigtsmæssig adfærd. I nogle tilfælde vil jeg bede dig om at det ubevidste give forskellige signaler for at tjekke, om processen forløber, som den skal.

Udtalelser

Jeg har i januar 2020 været i hypnose hos Kristian. Det var en helt fantastisk og på mange måder skelsættende oplevelse for mig. Før hypnosen havde vi en varm samtale om, hvad jeg ønskede at ændre / hvad min problemstilling var. Under hypnosen oplevede jeg at være fuldstændig tryg ved Kristian, og kunne give helt slip. Det var en ret crazy oplevelse, nærmest som at være i 2 bevidsthedstilstande på EN gang. Fuldt bevidst, og samtidig i et helt nyt ”rum” i mig selv. Det var et meget varmt og kærligt sted at være, i hypnosen – og med Kristians hjælp, fandt jeg en selvkærlighed, jeg aldrig tidligere har haft kontakt til i den intensitet. Efter hypnosen talte vi om, hvordan jeg kunne bruge det jeg havde lært i hypnosen, i min hverdag – hvilket har givet mig langt større glæde og selvkærlighed i mit liv.
Heidi, 40 år.

Hypnoterapi

Kr.900prøvetime
  • 90 minutter

Hypnoterapi

Kr.1450Normal session
  • 90 minutter
Effektiv stop for negative tankemønstre

Væsentlig mere positiv sind efter få behandlinger

Få kærligheden og glæden ved dig selv tilbage

Vil du booke en tid, eller har du spørgsmål, så ring til mig på 41130084 eller skriv en besked.

Dit navn (skal udfyldes)

Din e-mail (skal udfyldes)

Emne

Din besked