Book online

FOREBYG STRESS

Store konsekvenser for den enkelte, familien, virksomhederne og samfundet

Næsten 430.000 danskere har symptomer på alvorlig stress. Hver dag er 35.000 danskere sygemeldt på grund af stress. Tallene er barske. Og bekymrende fordi det har store konsekvenser for den enkelte, familien, virksomhederne og for samfundet. Der er derfor masser af gode grunde til at sætte ind. Og til at forebygge stress.

Otte grunde til at det giver værdi for en virksomhed at forebygge stress

 • fastholdelse af medarbejdere
 • lettere at tiltrække kvalificerede medarbejdere
 • bedre psykisk arbejdsmiljø
 • øget effektivitet
 • reducering af fejl
 • højere kunde- og medarbejdertilfredshed
 • lavere sygefravær
 • investeringen opvejes rigeligt af besparelsen til sygedagpenge og udgiften til medarbejderfravær

For det enkelte menneske har forebyggelse og håndtering af stress også stor værdi. Ubehandlet stress har store personlige konsekvenser som fx sygdom, angstanfald og depression. Konsekvenser som også rammer familien. Stress er farligt, det rammer bredt og er en alvorlig sygdom at have øje for.

Stressforebyggelse – en ledelsesprioritering

I virksomheder er der flere metoder til at forebygge stress på. Blandt disse er

Læs hvordan jeg i mit stresscoachingsforløb arbejder med effektiv stresshåndtering for mere trivsel og lavere sygefravær.

Kraftfuld transformation starter med afklaring

En af ledernes opgave er at være opmærksom på medarbejdernes stresssymptomer og holde øje med stressniveauet inden for sit ansvarsområde. Samtidig skal en leder også være i stand til at tage hånd om egne udfordringer, så risikoen for selv at få stress minimeres.  Stressede ledere smitter deres ansatte med stress!

Enkelt stillet op er der to trin i stresshåndtering

 • Find årsagen eller den situation som skaber stress. Er man i stand til at ændre denne, kan risikoen for stress minimeres eller måske helt undgås.
 • I de situationer hvor vi ikke kan ændre rammerne, må vi ændre måden vi agerer på i situationen.

Oftest er det desværre vanskeligt at gennemskue, hvilke forhold og faktorer der er de mest fremherskende i forhold til, at der udvikles stress på arbejdspladsen. I et stresscoachingsforløb afdækker jeg dette sammen med den enkelte medarbejder. Sideløbende arbejder vi med de personlige aspekter som fx vaner, adfærd, tanker og overbevisninger. Jeg lærer den enkelte medarbejder, hvordan ændringer i vaner og tanker har stor effekt for vores trivsel. Det er her den store individuelle transformation kan ske, hvilket gør stresscoachingsforløbet meget kraftfuldt.

Stress er individuelt

De påvirkninger, der giver den enkelte stress, er individuelle. Hvad der fungerer for én medarbejder, kan for en kollega opleves som uacceptabelt med stress til følge. Alligevel er der nogle bestemte faktorer, der ofte optræder, når mennesker rammes af stress. Det viser en lang række undersøgelser og erfaringer Disse er også afgørende i forhold til forebyggelse af stress og udvikling af trivsel på arbejdspladsen.

De typiske faktorer til at der opstår stress:

 • Indflydelsen på eget arbejde samt arbejdsbetingelser
 • Mening med arbejdet – Hvorfor er det vigtigt det jeg gør, og hvad skal det bruges til?
 • Forudsigelighed blandt andet i forhold til at få centrale og relevante informationer om vigtige ændringer og planer på arbejdspladsen
 • Støtte fra ledelse og kollegaer
 • Belønning og anerkendelse af det man laver i form af nye muligheder, højere løn etc.
 • Den oplevede arbejdsmængde i forhold til ressourcer samt den tid man som medarbejder har til at løse det i påvirker arbejdspresset

Har du spørgsmål til mit stresscoachingforløb kan jeg kontaktes på telefon 41 13 00 84 eller mail kontakt@kristianlysdahl.dk.

Stresscoachingsforløbet er veldokumenteret. Det har værdi både for den enkelte medarbejder i form af større livsglæde og er samtidigt til gavn for virksomheden med en kraftig reduktion i blandt andet sygefravær. Og sygefravær koster – både økonomisk og menneskeligt. Derfor skal det minimeres og det kræver forebyggelse.

PRØVETIME
Stress-test
Lifecoaching
Lederudvikling
Priser privat

Stresscoaching 7 til 10 samtaler - 60 min pr. gang

Kr800pr gang
 • Engangsbeløb bøger + materialer          Kr 350,-

Har du spørgsmål? Send en besked.

Dit navn (skal udfyldes)

Din e-mail (skal udfyldes)

Emne

Din besked

KONTAKT MIG FOR EN UFORPLIGTENDE SAMTALE