//Behandlingsgaranti
Behandlingsgaranti2017-04-18T11:10:50+00:00
Book online

BEHANDLINGSGARANTI

Opdragsholder benævnt opdragsholder efterfølgende er virksomheden, som betaler for stresscoachingforløbet, eller en privatperson, som har bestilt et stresscoachingforløb hos kristianlysdahl.dk.

Behandlingsgarantiens omfang

1. Ved gennemført stresscoachingforløb hos kristianlysdahl.dk garanterer Kristian Lysdahl, at stress-scoren er halveret efter endt forløb. Stress-scoren måles ved hjælp af stresstest på kristianlysdahl.dk

2. Forløbet er individuelt planlagt og basseres primært på den indledende stress-test-score. Dvs. længden af forløbet (antal gange) er planlagt efter hvor høj en stress-score, man har før påbegyndelse af forløbet. Jo højere score jo længere forløb. Man kan maksimalt score 200 point i stress-testen. Hvis det er et virksomhedsbetalt forløb indvilger klienten i, at arbejdsgiver bliver informeret om stress-scoren. Typiske længder på behandlingsforløb er som angivet i nedenstående, men kan variere en smule fra klient til klient.

Stress-test-score = Op til 100: 6-7 behandlinger
En kronisk stress-situation kan ved hjælp af et stresscoachingforløb helt undgås. Hel eller delvis sygemelding bør ikke være nødvendigt i dette stadie.

Stress-test-score = 100 – 125: 8-10 behandlinger
Der er stadig gode muligheder for at hindre en kronisk stress-situation ved hjælp af et stresscoachingforløb. Hvis et stresscoachingforløb gives i dette stadie, kan en deltids- eller fuldtidssygemelding formodentligt helt undgås.

Stress test score = 125 – 150: 10-12 behandlinger
Kronisk stress er under udvikling eller er udviklet. Klienter, der stadig er på arbejde, vil være i overhængende risiko for at blive sygemeldte heltids eller deltids. Hvis stresscoachingforløb gives i dette stadie, vil en forværring kunne undgås og en delvis tilknytning til arbejdspladsen vil ofte stadig kunne lade sig gøre, hvis stresscoaching gives, mens klienten er tilknyttet arbejdspladsen.

Der vil typisk blive skåret 50% af sygedomsforløbets varighed og angst eller depression udvikles ikke.

Stress-test-score = over 150: 12-14 behandlinger
Alvorlig stress er udviklet og er kronisk. Der er alvorlig fare for udvikling af angst og depression. Klienter er typisk fuldtidssygemeldte, når de starter et i et forløb. Eller bliver det umiddelbart efter opstart.

Hvis et stresscoachingforløb gives på dette stadie, vil der typisk blive skåret 50% af sygedomsforløbets varighed og angst eller depression udvikles ikke.

3. Før samtaleforløbet sættes i gang, kan opdragsholder få en forhåndsvurdering (for samtale) af hvor lang tid, forløbet skønnes at tage, inden stresscoachingforløbet igangsættes. Efter den femte gang fastlægges det endelige antal gange, som forventes at afvige med maksimalt +/- 2 behandlinger i forhold til startvurderingen.

4. Hvis klienten efter endt forløb ikke har opnået en halvering af stress-niveau målt i stress-testen, tilbydes klienten yderligere 3 samtaler uden beregning. Derudover dækker garantien mod tilbagefald, som medfører fravær fra arbejdspladsen på grund af stress, 2 år efter forløbet er afsluttet.

5. Hvis den stressramte, mod erfaring og forventning, får et tilbagefald inden for 2 år efter endt behandling, som giver sygefravær på arbejdspladsen på grund af stress, får opdragsholder tilbudt op til yderligere 6 behandlinger uden beregning.

6. Tilbagefald, som er opstået på grund af force major lignende omstændigheder, er ikke dækket af behandlingsgarantien – eksempelvis; dødsfald i nærmeste familie, alvorlig sygdom personligt eller i nærmeste familie, ulykker og skilsmisser.

7. Behandlingsgarantien kan ikke gives til klienter, der har udviklet angst eller depression på grund af stress. Ej heller til misbrugere, hvor misbruget ikke er under kontrol.

PRØVETIME
Stress-test
Lifecoaching
Lederudvikling

Vil du booke en tid, eller har du spørgsmål, så ring til mig på 41130084 eller skriv en besked.

Dit navn (skal udfyldes)

Din e-mail (skal udfyldes)

Emne

Din besked

KONTAKT MIG FOR EN UFORPLIGTENDE SAMTALE